Brama światła

Janina Kraupe i Andrzej S. SawickiBrama ¶wiatła

Ze wstępu:

Kładziemy oto przed oczami Czytelnika książkę szczególną. Nie dlatego, że stanowi skutek współpracy malarki z pisarzem, ale dlatego, że współpraca ta wkracza tak głęboko w treści i tak silnie determinuje ostateczny wyraz, iż staje się rzeczywistym współautorstwem. Choć sam proces „zmontowania” książki nie był szczególnie skomplikowany, faktyczna nad nią praca trwała jednak przez wiele lat. Wiele lat rozmów poważnych i żartobliwego przekomarzania, gry dwu inteligencji przetasowujących koncepcje świata i jego rzeczy ostatecznych. Wiele lat dialogu dwu wrażliwości, odnajdujących obszary wspólne w obrębie aktywności ludzkiego umysłu. Profesor Janina Kraupe dokonała wyboru tekstów spośród tych, które opublikowałem w ostatnim dwudziestoleciu. Wybór to arbitralny, którego kryterium podstawowym były upodobania Artystki i tematyczny związek z mitem wiecznego powrotu. Tak więc jest ona autorką kontekstu i kontrapunktu plastycznego, gdy ja pozostaję tylko autorem tekstów.

Brama światła Brama światła

Książka nie stanowi ani podsumowania doświadczenia życiowego, ani – tym bardziej – formuły mądrości wieczystej. Jest raczej dokumentem osobistym, zawierającym mniej lub bardziej błyskotliwe uwagi, sformułowane mniej lub bardziej serio na tematy, które obchodzą ludzi myślących. Ostrzegam wszakże Łaskawego Czytelnika, aby nie dał się zasugerować wiekiem i doświadczeniem życiowym obojga autorów: starsi państwo lubią pożartować a czasami i zakpić na równi z ludzkiej wiedzy, co niewiedzy.

Brama światła Brama światła