Dorobek literacki

Kot Schrödingera „Kot Schrödingera”
(nakład własny autora, Kraków 2012)
Brama światła „Brama światła”
(nakład własny autora, Kraków 2012)
Stary samuraj „Stary samuraj”
(nakład własny autora, Kraków 2008)
O stosunkach pomiędzy duszą i ciałem „O stosunkach pomiędzy duszą i ciałem (...)”
Emanuel Swedenborg
(tłumaczenie i esej poświęcony twórczości Swedenborga, Miniatura, Kraków 2005)
Przed długą zimą „Przed długą zimą”
(nowe haikai, Miniatura, Kraków 2004)
i najtrwalsze są obłoki „i najtrwalsze są obłoki”
(poezje, Miniatura, Kraków 2003)
O tym, że człowiek będąc duchem... „O tym, że człowiek będąc duchem...”
(żart filozoficzny, Miniatura, Kraków 2001)
Strojenie świata „Strojenie świata”
(poezje, Miniatura, Kraków 2000)
Podróż do białej ściany „Podróż do białej ściany”
(poezje, Oficyna Midrasz, Kraków 1992)
Myślę, że wiem najważniejsze „Myślę, że wiem najważniejsze”
(tłumaczenie i wybór listów J. Czapskiego, Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C., Kraków 1991)


„Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej”
(Wydawnictwo MBG, Kraków 1980)