Stary samuraj

„Stary samuraj” to pierwsza książka wydawana w ramach projektu książka jedyna. Głównym celem tego projektu jest przywrócenie unikatowego charakteru dziełu powstającemu w wyniku działalności autorskiej, wiążącej ściśle przekaz (treść książki) z jej fizyczną postacią.

Projekt ten jest autorską inicjatywą Jana Burnata, grafika i Andrzeja Stembarth Sawickiego, pisarza. Został sformułowany w trosce o przywrócenie dziełu literackiemu należnego mu miejsca i godności w epoce masowej produkcji książki „jednorazowego użytku”, lub „produktu książkopodobnego”, żałośnie staroświeckiego i nieporęcznego nośnika informacji, w świecie różnorodnych – najczęściej elektronicznych – narzędzi przekazu i skomercjalizowanej proliferacji słowa pisanego. Książce „masowej” przeciwstawiamy książkę „jedyną”. Jedyną w sensie koherencji przekazu literackiego z postacią plastyczną i jedyną, w sensie niepowtarzalności, unikatowego charakteru, kontrastującego z przedmiotami masowej produkcji.
Nasz projekt nie powstał w próżni; od kilku lat funkcjonuje pojęcie „liberatura”, od łacińskiego liber (księga). Liberatura to ruch autorów, krytyków i teoretyków sztuki, którzy przeciwstawiają się niekontrolowanej komercjalizacji słowa pisanego, narzucaniu formy książki przez specjalistów od marketingu i księgowych, „usieciowieniu” treści literackich i dowolnej manipulacji tymi treściami przez media elektroniczne. Takie podejście implikuje określone postulaty dotyczące ściśle formy literackiej, zarówno w podejściu intertekstualnym, jak i kontekstualnym.
Formuły książki „literackiej” nie należy mylić z istniejącymi od wieków bibliofilskimi, limitowanymi, często numerowanymi i podpisywanymi edycjami. Nie chodzi tu bowiem o ograniczenie nakładu, lecz o kreowanie szczególnej relacji pomiędzy treścią literacką a fizycznym ukształtowaniem przedmiotu tę treść przenoszącego. „Stary samuraj” jest pierwszą naszą książką ten postulat spełniającą. W przygotowaniu „Kot Schroedingera i inne haikai”.


Stary samuraj. Malowała prof. Janina Kraupe