Andrzej S. Sawicki w Klubie Sztuki Galerii BWA SOKÓŁ

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ i Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida zorganizowały spotkanie z Andrzejem S. Sawickim, które odbyło się 9 sierpnia o godz. 18.00 w Klubie Sztuki w Galerii BWA SOKÓŁ. Spotkanie poprowadzili Witold Kaliński i Paweł Zięba.

Andrzej S. Sawicki w Klubie Sztuki Galerii BWA SOKÓŁ. Fot. Krzysztof Hosaja Andrzej S. Sawicki w Klubie Sztuki Galerii BWA SOKÓŁ. Fot. Krzysztof Hosaja Andrzej S. Sawicki w Klubie Sztuki Galerii BWA SOKÓŁ. Fot. Krzysztof Hosaja Andrzej S. Sawicki w Klubie Sztuki Galerii BWA SOKÓŁ. Fot. Krzysztof Hosaja Andrzej S. Sawicki w Klubie Sztuki Galerii BWA SOKÓŁ. Fot. Krzysztof Hosaja Andrzej S. Sawicki w Klubie Sztuki Galerii BWA SOKÓŁ. Fot. Krzysztof Hosaja Andrzej S. Sawicki w Klubie Sztuki Galerii BWA SOKÓŁ. Fot. Krzysztof Hosaja Andrzej S. Sawicki w Klubie Sztuki Galerii BWA SOKÓŁ. Fot. Krzysztof Hosaja Andrzej S. Sawicki w Klubie Sztuki Galerii BWA SOKÓŁ. Fot. Krzysztof Hosaja

Autor

Debiut poetycki w 1965 roku. Od roku 1968 uprawia krytykę sztuki i eseistykę, oraz tłumaczenia, współpracując z prasą zagraniczną i polską – zarówno popularną jak fachową; m.in. „Diotima” (Ateny), „Jardin des Beaux Arts”, „Le Figaro”, „Życie Literackie”, „Kultura”, „Twórczość”, „Przegląd Artystyczny”. W latach 1974–81 stałe recenzje plastyczne w „Dzienniku Polskim” w Krakowie. Od roku 1993 stały współpracownik pisma krytyki artystycznej „Pokaz”. Należy do Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Societe Hellenique d'Etudes Philosophiques, Klubu Krytyki Artystycznej „Pokaz”.

Wykłady z zakresu filozofii, antropologii kulturowej i teorii sztuki wygłaszał jako gość na uniwersytetach m.in. w Atenach, Heidelbergu i Tuluzie. W przygotowaniu „Chmury nad Kamionną” (wybrane szkice literackie z antropologii kulturowej) oraz „Flirt Penelopy z nicością” (tytuł roboczy, proza). Utwory podpisywał „Andrzej Sawicki” (zwłaszcza publikacje prasowe), „Andrzej S. Sawicki”, „Andrzej Stefan Sawicki”, „Andrzej Stembarth Sawicki”, „Andre Destienne” lub „Andre d' Estienne” (teksty publicystyczne, krytyczne i literackie w języku francuskim) Ostatnio wydany zbiór haiku „Stary Samuraj” (Kraków, 2008) wydany w ramach projektu „Książka jedyna” zawierający kaligrafie japońskie wykonane na papierze ryżowym przez Jana Burnata.